fbpx

Technik ortopeda

Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych.

Kwalifikacja w zawodzie:
MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
Tryb nauczania: stacjonarny
Okres kształcenia: 4 semestry

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku


Program zajęć obejmuje m.in:
•    Bezpieczeństwo i higienę pracy
•    Podstawy techniki ortopedycznej
•    Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez
•    Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie protez
•    Wykonywanie obuwia ortopedycznego
•    Dobieranie i eksploatacja przyrządów ortopedycznych i środków pomocniczych
•    Język obcy zawodowy
•    Praktyka zawodowa: 6 tygodni (210 godzin).

Absolwent kierunku Technik ortopeda posiada przygotowanie do:
•    oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
•    opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i zaopatrzenia w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza, specjalisty fizjoterapii oraz potrzebami pacjenta;
•    dobierania i stosowania procesu technologicznego do wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych oraz kierowania tym procesem;
•     dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych;
•    podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
•    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ortopeda MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.
 
DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
•    podanie o przyjęcie do szkoły –http://policealne.wsmed.pl/rekrutacja
•    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
•    2 zdjęcia


Masz pytania? Zadzwoń:


tel. 85 745 64 76
kom. 531 876 999, 533 385 888

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności