fbpx

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.

Kwalifikacja w zawodzie:
MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia
Tryb nauczania: stacjonarny
Okres kształcenia: 4 semestry

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Program zajęć obejmuje m.in:
•    Anatomię i pierwszą pomoc
•    Podstawy higieny dentystycznej
•    Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych
•    Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej
•    Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
•    Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną
•    Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia
•    Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami
•    Język obcy zawodowy
•    Język migowy
•    Praktyka zawodowa: 6 tygodni (210 godzin), w tym 70 godzin w gabinetach dentystycznych, 70 godzin w gabinetach specjalistycznych (chirurgicznych, protetycznych, ortodontycznych, periodontologicznych, pedodontycznych, fizykoterapeutycznych), 70 godzin w szkole, przedszkolu, szpitalu, domu dziecka lub domu pomocy społecznej..

Absolwent kierunku Higienistka stomatologiczna posiada przygotowanie do:
•    realizowania świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
•    organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
•    wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
•    wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;
•    prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
•    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.
 
DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
•    podanie o przyjęcie do szkoły –http://policealne.wsmed.pl/rekrutacja
•    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
•    2 zdjęcia

Masz pytania? Zadzwoń:
tel. 85 745 64 76
kom. 531 876 999, 533 385 888

 

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności