fbpx

Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychomotoryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo.

Kwalifikacja w zawodzie:
SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Tryb nauczania: stacjonarny
Okres kształcenia: 4 semestry

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach masażu i fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Program zajęć obejmuje m.in:
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy
•    Podstawy opieki nad dzieckiem
•    Pielęgnowanie dziecka zdrowego
•    Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
•    Wychowanie i edukowanie dziecka
•    Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
•    Język obcy zawodowy
•    Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (140 godzin).

Absolwent kierunku Opiekunka dziecięca posiada przygotowanie do:
•    planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
•    pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
•    prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
•    promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
•    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca - SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.
 
DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
•    podanie o przyjęcie do szkoły –http://policealne.wsmed.pl/rekrutacja
•    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
•    2 zdjęcia


Masz pytania? Zadzwoń:
tel. 85 745 64 76
kom. 531 876 999, 533 385 888

 

 

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności