fbpx

Od 1 września 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wznawia możliwość kształcenia techników farmaceutycznych w szkołach policealnych!!!!

Nabór już u nas trwa!

Kwalifikacja w zawodzie:

MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi,

wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego

oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

 

Tryb nauczania: dzienny

Okres kształcenia: 2,5 roku

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

 

Program zajęć obejmuje m.in:

• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Podstawy zawodu technik farmaceutyczny
• Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i preparatów leczniczych na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
• Współuczestniczenie w analizie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach
• Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
• Język angielski
• Wychowanie fizyczne
• Praktyka zawodowa: 6 tygodni (210 godzin), w tym 4 tygodnie (140 godzin) w aptece ogólnodostępnej i 2 tygodnie (70 godzin) w aptece szpitalnej

 

Absolwent kierunku Technik farmaceutyczny posiada przygotowanie do:

• sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych, wytwarzania płynów infuzyjnych, przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
• prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
• współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

• Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
• Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny - MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

 
DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

• podanie o przyjęcie do szkoły –http://policealne.wsmed.pl/rekrutacja • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne) • 2 zdjęcia

 

Masz pytania? Zadzwoń:

tel. 85 745 64 76

kom. 531 876 999, 533 385 888

 

 

 

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności